:::: MENU ::::

Акторський будиночок (рулот)

Акторський будиночок (рулот) побудований на самохiднiй вантажнiй платформi з утепленим примiщенням в 19 м3.

Рулот полiпшеного типу створений для вiдпочинку i комфортної роботи актора, або акторiв, у розпорядженнi яких професiйне гримдзеркало, обладнане теплим i холодним свiтлом, шкiряне крiсло, столик бiля гримдзеркала, комфортний шкiряний диван, вбудованi шафи i тумбочки, зручнi полицi i розетки.

Акторський будиночок обладнаний гарячою i холодною водою з раковиною для миття голови, обiгрiвачами, кондицiонером, внутрiшньою електромережею, а також туалетом i умивальником. Обслуговуючий персонал пiд час змiни бере на себе вирiшення усiх поточних побутових проблем, пов’язаних iз роботою рулота.

Потребує зовнiшнього живлення (32А, 220В).