:::: MENU ::::

VIP Туалет автономний пересувний

Автономний пересувний VIP туалет створений на самохiднiй вантажнiй платформi з утепленим примiщенням в 22+22 кв. м.

Туалет з водяною системою не має специфiчних запахiв, створений для санiтарних потреб персоналу. Жiноче i чоловiче вiддiлення мають два окремi входи.

Перелiк устаткування i сантехнiки в жiночому вiддiленнi: двi окремi кабiнки з унiтазами, умивальник, опалення.

Перелiк устаткування i сантехнiки в чоловiчому вiддiленнi: кабiнка з унiтазом, два пiсуари, умивальник, опалення.

Система має запас води у 2 куб. м. i забезпечує до 300 вiдвiдувань за змiну. Обслуговуючий персонал пiд час змiни бере на себе вирiшення усiх поточних побутових проблем i забезпечує санiтарно-гiгiєнiчний контроль за роботою пересувного туалету.

Потребує зовнiшнього живлення (32А, 220В).